Skip to main content

Bezpieczeństwo rybaków w trakcie kwarantanny

pixabay.com

Kapitanat Portu Ustka informuje, że w związku z kwarantanną dotyczącą koronawirusa COVID-19 w porcie morskim Ustka wprowadza się następujące ograniczenia i kontrole. Podobne wytyczne mają obowiązywać także w innych portach rybackich.

Rybacy wychodzący w morze na połowy, którzy nie będą zawijać do obcych portów nie muszą przechodzić obowiązkowej kwarantanny po powrocie do swojego portu.

Jednak w przypadku jednostki, która zawinie do obcego portu aby rozładować ryby, członkowie załogi muszą przejść obowiązkowe badania wykonane natychmiast po zawinięciu do portu. Jeżeli zawiną do portu innego niż macierzysty muszą liczyć się z faktem, że nałożony zostanie na nich zakaz opuszczania jednostki. Kontrole przeprowadzane będą przez Straż Graniczną przy pomocy strażaków.

Lista ograniczeń:

  • Jednostki rybackie wracające z obcych portów, poza granicami RP, podlegają dodatkowej kontroli sanitarno-epidemiologicznej. Kontrolę przeprowadzać będzie Straż Pożarna wraz z SG. Jeżeli kontrola nie wykaże niczego niepojącego, załoga nie będzie podlegać kwarantannie,
  • Jednostki rybackie które nie odwiedzały portów poza granicami RP nie podlegają dodatkowej kontroli,
  • Jachty zagraniczne mają zakaz wejścia do portu. W sytuacjach wyższej konieczności (sztormy, brak paliwa, uszkodzenia, choroba załogi, brak zapasów na dalszą podróż) lub jeżeli posiadają polskiego załoganta mogą wejść do portu, zostaną ustawieni w odosobnieniu, ogrodzeni od strony lądu i monitorowani,
  • Jachty polskie, mogą wejść do portu jednak będą podlegały kontroli. Jeżeli załoga nie będzie mogła udowodnić, że płynie bezpośrednio z innego polskiego portu do Ustki zostanie poddana kwarantannie,
  • Statki handlowe, badawcze itp. podlegają dodatkowej kontroli sanitarno-epidemiologicznej. Załoga nie może schodzić na ląd.

Statki podlegające pod kontrolę sanitarno-epidemiologiczną, o zamiarze wejścia do portu powinny informować Kapitanat Portu oraz Straż Graniczną z około 1,5h wyprzedzeniem lub najszybciej jak to możliwe (w razie braku łączności). Jeżeli jednostka zgłosi się bezpośrednio na wejściu do portu będzie oczekiwać na redzie, aż do osiągnięcia gotowości do kontroli.

Wyżej przedstawiona treść ma formę informacyjną i może ulec zmianie.

źródło: ustkaport.pl, zdjęcie:pixabay.com