Skip to main content

Energa zrealizuje projekt badawczy instalacji do produkcji wodoru

energa

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa zrealizuje projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru, która może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii - podała Energa w komunikacie.

Według komunikatu umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór, służącej do poprawy elastyczności pracy elektrowni, Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa (CBRF) podpisało 10 marca 2020 r. Jest to pierwszy taki projekt w Grupie Energa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt będzie realizowany przez CBRF Energa (lidera Konsorcjum) oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podwykonawcą będzie Instytut Energetyki.

Jak podaje Energa, prototypowa instalacja ma powstać w ciągu trzech lat. Jeśli projekt spełni wszystkie założenia, które przyjęli naukowcy, instalacje tego typu pojawią się w kolejnych obiektach.

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej – power – to - gas (P2G). Taka instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, z wykorzystaniem nadmiarowej energii, w szczególności pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o niestabilnym charakterze pracy (energia wiatrowa, słoneczna).

Według komunikatu ogniwa elektrotechniczne, pracujące również w trybie odwracalnym (rSOC), umożliwiają poprawę elastyczności pracy konwencjonalnych bloków energetycznych. W ramach projektu przeprowadzone będą prace badawczo-rozwojowe zorientowane na prototypową instalację ze stosem rSOC, który w trybie elektrolizera uzyskuje sprawność powyżej 70 proc., a w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) – 60 proc., co daje sprawność ogólną procesu ok. 42 proc.

Jak podkreśla Energa, wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala na integrację systemy elektroenergetycznego z systemem gazowym, co zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF), które zostało powołane w 2017 roku, mieści się w LINTE^2 - laboratorium elektroenergetycznym, znajdującym się przy Politechnice Gdańskiej.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) to odnawialne źródła energii (OZE). (PAP)

 

źródło: PAP/ autor: Małgorzata Werner-Woś/ fot. Energa