Przejdź do treści

AMW Gdynia: seminarium siły morskie RP w Bałtyckim i światowym systemie bezpieczeństwa na morzu

AMW Gdynia: seminarium siły morskie RP w Bałtyckim i światowym systemie bezpieczeństwa na morzu

W piątek, 25 września 2020 roku, w Bibliotece Głównej AMW, odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego. Tematem przewodnim  były „Siły Morskie w Rzeczypospolitej Polskiej w bałtyckim i światowym systemie bezpieczeństwa na morzu”.

Celem seminarium było uczczenie jubileuszu prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego, wybitnego polskiego teoretyka i praktyka z zakresu sztuki wojny morskiej i strategii morskiej oraz użycia sił morskich w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Ponadto dokonano przeglądu i analizy dorobku naukowego, służbowego i organizacyjnego Jubilata połączonego z wymianą poglądów i prezentacją wyników badań Przyjaciół Pana Profesora.

Zakres tematyczny obejmował:

  • Siły Morskie RP – historia, stan obecny, perspektywy rozwoju.
  • Historia morskiej sztuki wojennej.
  • Prawo morskie i Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych.
  • Bezpieczeństwo na morzu.
  • Podsumowanie dorobku Jubilata.

Laudację na cześć Pana Profesora Andrzeja Makowskiego oraz portret naukowy i służbowy Jubilata wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Rokiciński. Podczas seminarium oprócz wystąpienia jubileuszowego wygłoszono kilka wykładów, m.in.:

„W poszukiwaniu teoretycznych podstaw rosyjskiej strategii morskiej na trzecią dekadę XXI wieku” - kmdr rez. prof. dr hab. Piotr Mickiewicz.

„Państwo średnie we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przypadek Polski” - kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak.

„Reminiscencje wojny minowej w MW a bezpieczeństwo morskich linii  komunikacyjnych” - kmdr rez. dr inż. Henryk Karwan.

Podsumowania i zakończenia seminarium dokonał Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

 

 

Źródło: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte