Przejdź do treści

Inwestycje. Doraco przebuduje i zmodernizuje Basen Kaszubski w szczecińskim porcie

zmpsiś

Korporacja Budowlana DORACO dostosuje Basen Kaszubski do przyjmowania i sprawnej obsługi dużych jednostek, które będą mogły wpływać do Szczecina po zakończeniu modernizacji toru wodnego ze Świnoujście do 12,5 m głębokości.  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę z wykonawcą o wartości 223 mln zł. Dokument parafowali Karol Zduńczyk, prezes zarządu Doraco i Radosław Preiss, członek zarządu a ze strony ZMPSiŚ, prezes Krzysztof Urbaś oraz wiceprezes Jacek Cichocki.

- W naszym zespole portów trwają największe w ich historii inwestycje, których wartość sięga niemal trzech miliardów złotych. Niektóre są przełomowe – mówi Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ SA. - Priorytetem jest przystosowanie infrastruktury obu portów do aktualnych trendów na rynku transportu morskiego, a także poprawa i poszerzenie oferty obu portów, a w konsekwencji pozyskanie dodatkowych kontrahentów i ładunków.

Nowe nabrzeża

DORACO zbuduje nowe nabrzeża - Dąbrowieckie i zamykające Basen Notecki oraz przebuduje nabrzeża Katowickie, Chorzowskie i Uskoków Gliwickiego i Chorzowskiego o łącznej długości ok. 1300 metrów. Wzmocni też brzegi wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka na długości około 480 metrów i pogłębi Basen Kaszubski do 12,5 metra. Zakres prac obejmuje też zalądowienie Basenu Noteckiego. Przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne i zmodernizowane drogowi oraz sieć kolejowa.

Budowali pochylnię Wulkan

- Jednym z pierwszych naszych projektów hydrotechnicznych był ośrodek pochylniowy Wulkan, realizowany pod koniec lat 90. właśnie w Szczecinie – przypomina Karol Zduńczyk, prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO - Poprzez Świnoujście, Kołobrzeg i Mrzeżyno poszerzaliśmy nasze doświadczenie wykonawcze w tej branży, aby w ostatnich latach zrealizować szereg zadań hydrotechnicznych w naszym rodzimym województwie - pomorskim. Teraz znów jesteśmy w Szczecinie, dumni, iż możemy mieć wpływ na dalszy rozwój polskiej branży morskiej, tym razem poprzez modernizację i rozbudowę szczecińskiego portu.  Dla części naszej kadry, Szczecin jest domem, a możliwość kolejnych, po modernizacji stadionu miejskiego, prac dla tego miasta, daje ogromną satysfakcję i motywację do działania.

 „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” to inwestycja współfinansowana ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to blisko 223 mln złotych. Dofinansowanie UE z POIiŚ to 150,2 mln zł.

Zakres robót

Wykonawca rozpocznie prace od rozbiórek oraz oczyszczenia dna akwenu z materiałów ferromagnetycznych. Potem nastąpią prace hydrotechniczne i konstrukcyjne na nabrzeżach: Dąbrowieckim, Chorzowskim i w Basenie Noteckim, i dalej na kolejnych odcinkach nabrzeża Chorzowskiego oraz na nabrzeżu Katowickim.

Harmonogram realizacji prac budowlanych jest tak ułożony, by maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z prowadzeniem budowy dla eksploatacji nabrzeży portowych. Kolejny etap to  roboty torowe, związane z nawierzchnią drogową oraz sieciami wod.-kan., i elektr.- teletechnicznymi. Ostatnia faza to montaż wyposażenia i roboty wykończeniowe. Równolegle prowadzone będą prace czerpalne w Basenie Kaszubskim oraz obudowa wysp.

W ciągu 2 tygodni nastąpi przekazanie placu budowy. Inwestycja powinna zostać zakończona w lipcu 2023 roku.

 

pj