Przejdź do treści

Jaz na rzece Liswarcie odzyskał sprawność techniczną

gmina Przystajń

Lokalne porozumienia pozwalają skuteczniej walczyć z suszą! Dzięki modelowej współpracy gminy Przystajń i Wód Polskich udało się przywrócić sprawność techniczną jazów na rzece Liswarcie, w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Stany.

Wyremontowane urządzenia pozwolą zretencjonować wodę w ilości 16 tys. m3. W wyniku spiętrzenia woda dostanie się do rowów melioracyjnych, które nawodnią ok. 70 ha łąk na terenie gminy Przystajń.

W ramach porozumienia koszty remontu poniosły Wody Polskie, natomiast gmina Przystajń zobowiązała się do bieżącego utrzymania sprawności tych obiektów.

źródło/zd:Wody Polskie/gmina Przystajń