Przejdź do treści

Marek Gróbarczyk wiceministrem w resorcie Infrastruktury

MI

Były szef zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie  Infrastruktury. Przypomnijmy, iż to ten resort po rekonstrukcji rządu sprawuje nadzór na gospodarką morską i wodną.

Pan minister Marek Gróbarczyk w rozmowie z naszym portalem, w przerwie między obradami Sejmu,  potwierdził objęcie tej funkcji.

Za wcześnie, by w tej chwili mówić o konkretach, muszę bowiem dokonać szybkiej analizy w nowym kontekście strukturalnym – dodał tylko.

Po rekonstrukcji rządu resort infrastruktury nadzoruje żeglugę śródlądową i gospodarkę morską. Do tego resortu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów  dołączono dział "gospodarka wodna" wraz z Wodami Polskimi i IMGW. Dodajmy, iż Rada Ministrów ustanowiła też funkcję pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Pełnomocnik będzie odpowiadał m.in. za powołanie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich, prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania tymi drogami wodnymi.

Inwestycje w gospodarce wodnej, koncepcje ekonomiczne, prawne i organizacyjne dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia i  zbiorowego odprowadzania ścieków, to również obszar podlegający pełnomocnikowi.

pj/zd: Ministerstwo Infrastruktury