Przejdź do treści

Polskie porty w inwestycyjnym uderzeniu

pj

Porty o narodowym znaczeniu: Szczecin i Świnoujście, Gdynia i Gdańsk  w obliczu pandemii wykazują, że stanowią jeden z fundamentów polskiej gospodarki. Strategia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej konsekwentnego ich rozwoju okazała sią bardzo trafiona. Dobrze też, że w odpowiednim czasie portowym zarządom zapewniono legislacyjne wsparcie specustawą, ułatwiającą inwestycje dotyczące rozbudowy naszych portów o strategicznym znaczeniu.

Od dwóch lat z rzędu nasze największe porty przeładowywały rocznie w sumie ponad 100 mln ton ładunków wnosząc do budżetu państwa ponad 40 mld złotych (ok 10 proc budżetu Polski). Te liczby są bardzo wymowne, potwierdzają ogromne znaczenie portów dla naszej gospodarki. Także dzisiaj, kiedy walczymy ze skutkami pandemii koronawirusa, porty funkcjonują, radzą sobie z kryzysem, stanowiąc silny gospodarczy fundament kraju.

Ministerstwo koordynuje i wspiera

Z perspektywy ostatnich pięciu lat warto zauważyć, jak trafnie nowo powołany  resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zdiagnozował ogromne  znaczenia portów dla gospodarki. Dlatego Ministerstwo w przyjętej strategii przyjęło konieczność  ich sukcesywnego rozwoju, i  wraz z rządem konsekwentnie wspiera wszelkie działania prorozwojowe w tym obszarze gospodarki. Wymownym tego przykładem jest przyjęta w końcu minionego roku specjalna ustawa dotycząca rozbudowy portów,  ale też i wcześniejsze rozwiązania legislacyjne.

- Ustawa przyspieszy działania, przede wszystkim w zakresie uzyskania odpowiednich pozwoleń i skróci okresy oczekiwania na pozwolenia dla planowanych w portach inwestycji – podkreślał  Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dziękując. Minister przypomniał, iż chodzi o budowę Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu.

Ułatwienia legislacyjne bardzo potrzebne

Ułatwienia proceduralne wprowadzane dzięki tzw. specustawom, usprawniające realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, sprawdzają  się w przypadku przedsięwzięć już realizowanych. Dzięki takim ułatwieniom  legislacyjnym bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z modernizacją toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Inwestycję za ok. 1,4 mld zł realizuje Urząd Morski w Szczecinie. Roboty pogłębiarskie na torze są bardzo zaawansowane. A Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście równolegle dostosowuje nabrzeża swoich portów do nowych parametrów. Tor ma być zmodernizowany do końca 2022 roku.

Dzięki specustawie można było sprawnie rozpocząć przekop przez Mierzeję Wiślaną. W tej budowany jest  kanał żeglugowy przez Mierzeję wraz z nabrzeżami i mostami obrotowymi. W kolejnych etapach zmodernizowany zostanie tor wodny na rzece Elbląg z budową mostu w Nowakowie a w ostatniej fazie powstanie tor wodny na Zalewie Wiślanym.

Tę strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa kraju (wschodnia flanka NATO i granica UE) oraz rozwoju gospodarczego tej części kraju i portu elbląskiego  realizuje Urząd Morski w Gdyni. W 2022 roku Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma być zakończony.

Świnoujście też skorzysta!

Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu morskich Portów Szczecin i Świnoujście nie ukrywa, że specustawa ma ogromne znaczenie dla budowy Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. To największe wyzwanie inwestycyjne dla Zarządu, który krok po kroku zmierza do budowy terminala.

Właśnie ogłoszono konkurs by wyłonić wykonawcę i przyszłego operatora, może uda się jeszcze w tym roku.

Inwestor przygotuje projekt, musi też otrzymać wszelkie wymagane pozwolenia. I tu już skorzystać będzie z ułatwień proceduralnych w ramach specustawy dotyczącej budowy portów zewnętrznych, która bardzo przyśpieszy wszelkie działania. Zgodnie z obecnym planem w przyszłym roku będzie gotowa dokumentacja, projekt wykonawczy i pozwolenia, a budowa terminalu rozpocznie się w 2022. Po trzech latach terminal powinien już działać.

Prezes Urbaś przypomina, iż potencjał przeładunkowy terminala to 2 mln TEU (odpowiednik objętości kontenera 20-stopowego). Przy wykorzystaniu mocy operacyjnej na poziomie 70-75 proc., w praktyce terminal powinien przeładowywać rocznie 1,5-1,6 mln TEU.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu będzie pełnił funkcję hubu, będącego w stanie przyjmować największe kontenerowce mogące wpływać na Bałtyk.

min