Przejdź do treści

PŻM - największy polski armator - ogłasza konkurs na nowego dyrektora. Aplikuj teraz!

Pazim

Rada Pracownicza Polskiej Żeglugi Morskiej ogłosiła konkurs na dyrektora tego największego polskiego armatora. Chętni mogą się zgłaszać do 1 czerwca.

Później zbierze się komisja konkursowa. W jej skład wchodzą: dwaj przedstawiciele Rady Pracowniczej i trzech z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dyrektor ma zostać wybrany do połowy czerwca - wtedy też upływa kadencja tymczasowego kierownika PŻM. Funkcję tę sprawuje Maria Skubniewska, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Idealny kandydat na nowego dyrektora spółki powinien między innymi posiadać wykształcenie wyższe, bycie osobą niekaraną. Ponadto powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych oraz wiedzę w zakresie gospodarki morskiej, w tym międzynarodowego transportu morskiego.

PŻM to największy polski armator. Ma flotę statków do przewozu towarów masowych i promów, które obsługują linię do Szwecji.

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy składać elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail, listem poleconym, przesyłką kurierską lub bezpośrednio, na adres:

Komisja Konkursowa

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska w Szczecinie

70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, pokój 1714

e-mail: komisja.konkursowa@polsteam.com

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stronie:

https://www.polsteam.com/konkurs

 

Źródło: Radio Szczecin/ PŻM