Przejdź do treści

Rekrutacja do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

tzs.edu

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do wzięcia udziału w rekrutacji do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu❗️

Branża żeglugowa dzięki podejmowanym w ostatnich latach działaniom rządu jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, w której można znaleźć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Jeżeli wciąż zastanawiasz się, co mógłbyś robić w przyszłości, to służba na wodach śródlądowych może być właściwym wyborem 👍

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej  

1. Do technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi nabór do szkoły dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej, do szkół ponadpodstawowych rekrutacje.edu.wroclaw.pl
3. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
4. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych przez kandydata.

5. Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu i wydrukowaniu, wraz z ewentualnymi
załącznikami składany jest do dyrektora szkoły tzw. pierwszego wyboru.

Szczegóły na stronie:http://tzs.edu.pl/

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław

źródło:MGMiŻŚ/tzs.edu.pl/