Przejdź do treści

Ruszył nabór do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

pomoskie.eu

Miło nam poinformować, że rozpoczął się nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2020/2021.


Poniżej zamieszczone został informacje o przystąpieniu do programu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy:
http://www.edukacjamorska.pomorskie.eu/index.php…

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską, w oparciu o własne środki finansowe i posiadane zasoby.

Uczestnikami programu są:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem udziału szkoły/placówki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej jest:
- elektroniczne zgłoszenie szkoły/placówki do udziału w PPEM na stronie edukacjamorska.odn.slupsk.pl do 3️ 31 października 2020 r.
- przesłanie w ww. terminie podpisanego przez dyrektora szkoły/placówki skanu deklaracji udziału
w PPEM na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl

Przystąpienie do programu obliguje szkołę/placówkę do:
- powołanie szkolnego animatora edukacji morskiej,
utworzenia w szkole/placówce Koła Edukacji Morskiej,
opracowania i realizacji w szkole/placówce szkolnego programu edukacji morskiej na dany rok szkolny – dopasowanego do możliwości i specyfiki pracy szkoły/placówki,
- włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
upowszechniania działań morsko-żeglarskich,
sporządzenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań (dopiero w momencie składania wniosku certyfikacyjnego).

Szkoła/placówka przystępująca do PPEM może korzystać z następujących form wsparcia:
- sieci współpracy i samokształcenia „Interdyscyplinarne możliwości edukacji morskiej – dla zainteresowanych nauczycieli,
- sieci współpracy i samokształcenia animatorów edukacji morskiej – dla szkolnych animatorów
szkolenia rad pedagogicznych – na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli związane z edukacja morską, dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej (na stronie edukacjamorska.pomorskie.eu),
- upowszechniania rezultatów pracy szkoły/placówki na stronie i w mediach społecznościowych #PPEM

źródło:edukacjamorska.pomorskie.eu/zd:pomorskie.eu