Przejdź do treści

Świnoujście. Zarząd Portów pomógł zmodernizować pracownię przyszłym nawigatorom

PJ

Zespół Szkół Morskich kształcący m.in. przyszłych mechaników okrętowych i nawigatorów morskich z roku na rok rozbudowuje swoją bazę dydaktyczno - warsztatową. W tym roku unowocześniła pracownię nawigacyjną – dzięki pomocy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście od czterech lat wspiera finansowa naszą placówkę – podkreśla Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich, im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. – Dzięki tej pomocy sukcesywnie rozbudowujemy i unowocześniamy naszą bazę dydaktyczno-warsztatową, wyposażając szkołę w pomoce dydaktyczne, nowe stanowiska ćwiczeniowe itd. Możemy tym samym nieustannie podnosić poziom kształcenia naszych uczniów.

Pani dyrektor dodaje, iż w roku bieżącym na przykład dzięki funduszom otrzymanym od ZMPSiŚ szkoła zmodernizowała pracownię nawigacyjną.

Zakupiliśmy piętnaście nowoczesnych stołów nawigacyjnych do pracy na mapach nawigacyjnych – wylicza nasza rozmówczyni. – Będą one również wykorzystane jako stanowiska do egzaminów z kwalifikacji zawodowych dla techników nawigatorów morskich.

Przypomnijmy, że Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu już od 60-ciu lat kształci młodzież na potrzeby gospodarki morskiej. Jest jak dotąd jedyną średnia szkołą kształcącą na poziom operacyjny żeglugi międzynarodowej.

Dzięki temu nasi absolwenci kształcący się w zawodach  technik nawigator morski  i  technik mechanik okrętowy,  po odbyciu nadzorowanej praktyki morskiej mogą przystępować do egzaminu oficerskiego – podkreśla Marzena Gańcza.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Portów Szczecin i Świnoujście za wkład w rozwój naszej placówki.

Swoją bazę dydaktyczną, poziom kształcenia musimy cały czas rozwijać, dostosowując się do postępu technologicznego, zmieniających się oczekiwań rynku itd. – dodaje dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Nie posiadamy wystarczających funduszy na ten cel. Możemy to czynić dzięki wsparciu m.in. Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście. W imieniu naszych uczniów wyrażamy swoją wdzięczność. Traktujemy tę pomoc przede wszystkim jako inwestowanie w przyszłość tych młodych ludzi, którzy jako fachowcy szeroko rozumianej branży morskiej swoją pracą  będą kiedyś mogli się za to odwdzięczyć.

pj