Przejdź do treści

Szczecin. Ponad 70 lat morskiej edukacji

PJ

Zaczątkiem morskiej edukacji w Szczecinie był rok 1947 i powołanie Państwowej Szkoły Morskiej. Po 6 latach nastąpiła przerwa do roku 1962, kiedy to powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego z wydziałem Nawigacyjno-Połowowym i Obsługi Maszyn Statków Rybackich. Rok później powołano pomaturalną Państwową Szkołę Morską. Takie były początki…

Historia Akademii Morskiej w Szczecinie, podobnie jak szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim sięga już ponad siedem dekad wstecz.

Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni do Szczecina. Powstała na jego bazie Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie powołana została 1 stycznia 1947 roku.

Edukacja z interwałem

W 1949 roku została ona podporządkowana Państwowemu Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, a następnie w 1951 roku przekształcona w Nawigacyjne Technikum Morskie. Zarządzeniem Ministra Żeglugi z 18 lipca 1953 roku technikum postawiono w stan likwidacji.  

 W ciągu sześciu lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej i Nawigacyjnego Technikum Morskiego wypromowano 429 absolwentów. Z ich grona wywodziło się dwóch ministrów resortu żeglugi, trzech rektorów, wielu naukowców, dyrektorów urzędów morskich i innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz liczna kadra cenionych oficerów i kapitanów floty handlowej. 

 Reaktywacja

Dynamiczny rozwój floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich sprawił, że szkolnictwo morskie w Szczecinie zostało reaktywowane. W roku 1962 powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego, która prowadziła dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi Maszyn Statków Rybackich.

W 1963 roku powołano nową szkołę – była to pomaturalna Państwowa Szkoła Morska. Kształciła ona kadrę oficerską dla floty handlowej, a nauka trwała trzy lata. Struktura organizacyjna utworzonych wydziałów Nawigacyjnego i Mechanicznego miała, podobnie jak w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego, cechy uczelni wyższej.

W 1967 roku połączono obydwie szkoły. W ich miejsce powstała pomaturalna Państwowa Szkoła Morska z trzema wydziałami: Nawigacyjnym, Nawigacyjno-Połowowym i Mechanicznym.

Wyższa Szkoła Morska

 Państwowa Szkoła Morska została w 1968 roku przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. Działalność dydaktyczną rozpoczęła w roku akademickim 1969/1970. W 2002 roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, do którego z Wydziału Nawigacyjnego przeniesiono kierunek kształcenia transport. 

 Akademia…

Gdy w roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych – w dyscyplinie geodezja i kartografia, a w 2002 roku uprawnienia takie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn otrzymał Wydział Mechaniczny, Wyższa Szkoła Morska zyskała status uczelni akademickiej, dzięki czemu od 2004 roku zyskała nową nazwę: Akademia Morska w Szczecinie. Przekształcenie nastąpiło 12 marca 2004 roku. 

Rozwój i renoma

W kolejnych latach uczelnia uzyskiwała kolejne uprawnienia. Wydział Nawigacyjny jest uprawniony do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport, co umożliwia prowadzenie studiów doktoranckich. W 2012 roku Wydziałowi Mechanicznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 

 W roku 2019 na skutek reform w szkolnictwie wyższym utworzone zostały dwa nowe wydziały: Wydział informatyki i Telekomunikacji oraz Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki. Ich powstanie wyznacza obecnie trend w rozwoju uczelni, która wyraźnie zwróciła się w kierunku technologii cyfrowych i świata IT. 

Akademia Morska w Szczecinie cieszy się renomą na całym świecie, jest zaliczana do najlepszych tego typu uczelni na naszym globie.

pj

 

min