Przejdź do treści

Urząd Morski w Szczecinie: Wyłożenie wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Mrzeżynie

By Urząd Miejski w Trzebiatowie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3216649

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: Zawiadomienia i obwieszczenia

Z wykazem oraz treścią wniosków można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 346, 091 44 03 268).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - port morski w Mrzeżynie.

Mapa obrazująca obszar projektu planu:

um szczecin

źródło:ums.gov.pl/By Urząd Miejski w Trzebiatowie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3216649