Przejdź do treści

Wizytacja budowy tunelu pod Świną

Wizytacja budowy tunelu pod Świną

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Minister Marek Gróbarczyk wspólnie z wojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Hinc i posłami: Leszkiem Dobrzyńskim oraz Arturem Szałabawką wizytowali plac budowy tunelu pod Świną. 

Inwestycja o wartości 793 mln zł jest realizowana przez konsorcjum firm PORR, Gulermak w formule projektuj i buduj. Umowa została zawarta we wrześniu 2018 r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 r. Inwestorem zadania jest Miasto Świnoujście, które finansuje inwestycję, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego wspierając samorząd w prowadzeniu inwestycji. 

- Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia usprawnienia wywożenia towarów ze Świnoujścia także pod kątem przygotowywanej budowy głębokowodnego terminala kontenerowego. Dlatego też dziękuję Panu Ministrowi Adamczykowi za współpracę zarówno przy modernizacji linii kolejowych do portu, jak też innych inwestycji, które usprawnią pracę polskich terminali. To bardzo ważne projekty infrastrukturalne na linii północ-południe, które zaowocują rozwojem nie tylko Świnoujścia, ale także całego Pomorza Zachodniego - poinformował Marek Gróbarczyk.
Tunel będzie składał się z trzech części: wykonanej w murach oporowych o długości 475 m, metodą odkrywkową o długości 295 m oraz zasadniczej części drążonej o długości 1,48 km.
Drążenie tunelu z komory startowej położonej po stronie wyspy Uznam będzie wykonywała maszyna drążąca (TBM) o długości 100 metrów, której tarcza będzie miała średnicę 13,5 metrów. Maszyna TBM będzie zostawiała za sobą gotowy tunel złożony z prefabrykowanych elementów. Samo drążenie będzie trwało kilka miesięcy, w II połowie 2021 r. maszyna powinna przebić się do szybu końcowego położonego na wyspie Wolin. Następnie zostanie zdemontowana.
W wydrążonym tunelu niezbędne będzie wykonanie drogi wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej funkcjonowania. Powstanie jezdnia wraz z położoną poniżej galerią ewakuacyjną. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu. Bardzo ważne będą również urządzenia wentylacyjne i systemy bezpieczeństwa. Do funkcjonowanie tunelu konieczny jest układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie budynek, z którego tunel będzie zarządzany. Zgodnie z kontraktem, w II połowie 2022 r. wszystkie roboty powinny zostać zakończone i kierowcy powinni zacząć korzystać z tunelu łączącego Świnoujście z resztą Polski.

Źródło: ZUW Szczecin/ Fot MGMiŻŚ