Przejdź do treści

Wzmocniona ochrona przeciwpowodziowa Doliny Józefowskiej

wody polskie

Ochrona przeciwpowodziowa Doliny Józefowskiej będzie wzmocniona przez modernizację 4,3 km wałów wiślanych i budowę 0,5 km nowych oraz przebudowę 2,5 km wałów cofkowych na rzece Wyżnicy.

Podczas spotkania Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka i Burmistrza Józefowa nad Wisłą Grzegorza Kapicy uzgodniono konieczność podpisania porozumienia w sprawie aktualizacji projektu przebudowy wałów.
Kompleksowy projekt ochrony przeciwpowodziowej Józefowa nad Wisłą został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy.

To kolejny przykład dobrej współpracy z samorządem na rzecz bezpieczeństwa powodziowego regionu.

źródło: Wody Polskie